Het gebed van Salomo TEGENOVER de Bašl-Zebub gehoorzaamheid der kerken

Diederik Gommers over extra IC capaciteit
IC-capaciteit niet drastisch vergroten. Dat zei OMT-lid en IC-specialist Diederik Gommers, tijdens de talkshow in het Erasmus MC - Lof der Geneeskunst 2020. "Nee, want er is niks zo erg als dat als wij straks IC-bedden hebben en allerlei personeel hebben opgeleid, en er zijn geen patiŽnten, dan verveel je je dood. Dat hou je niet lang vol. Nu hebben we prachtig werk. Dat hebben we in heel Nederland laten zien. Dat is alleen maar mooi als er patiŽnten liggen". Dit noemen ze dan lof der geneeskunst. Erasmus schreef ooit het boek 'Lof der zotheid'. Gommers brengt een ode aan deze zotheid.

Oh, dus we nemen zulke maatregelen als een spoedwet, lockdowns, anderhalvemeter samenleving omdat we de de zorgcapaciteit niet willen uitbreiden, want dan verveel je je doodt als er geen patiŽnten zijn. Het is maar dat u het weet!

8 dagen later is Diederik Gommers klaar met met Ďhalfzachteí maatregelen: ĎSnelle lockdown is nodigí. (klik hier). Om de zorg te ontlasten natuurlijk, want hij ziet het nut niet van extra IC-bedden. We hebben de afgelopen jaren al de IC-capaciteit enorm verlaagd, zodat we per hoofd van de bevolking zelfs 5x minder IC-bedden hebben dan Duitsland. Waarom eigenlijk? Zou het niet met de euthanasiewetgeving te maken kunnen hebben en het voltooid leven programma (zoals met de levenseindekliniek)?

Minister De Jonge over mondkapjes
Even in herinnering brengen hoe minister De Jonge denkt over mondkapjes:

Mondkapjes bieden schijnveiligheid. Dat wisten we natuurlijk al. U kunt er meer over lezen in een artikel over mondkapjesgate (klik hier).

U moet zich dus niet bezwaard voelen om geen mondkapje op te doen in het OV, de supermarkt, in de kerk of waar dan ook. Er is totaal geen wettelijke en juridische grond om u te verplichten tot het dragen van een mondkapje. Ze mogen het wel adviseren, maar u heeft het recht om het naast u neer te leggen. Doe dat vooral. Als er mensen zijn die bang zijn en zich denken te kunnen beschermen met zo'n flut mondkapje, dan moeten ze dat zelf weten, maar een ander kan het niet worden opgelegd om dat ook te doen. De meeste Nederlanders zijn makke schapen geworden die klakkeloos alles maar opvolgen en zelf niet meer nadenken. Ze zijn totaal gehersenspoeld door de regering, het RIVM en de media. Weet u wat C-OVID betekent? In het latijn betekent OVID namelijk 'schapen'. De C staat voor 'corona'. We hebben het dus over Corona Schapen!

Vechtdal College Hardenberg
Het Vechtdal College in Hardenberg heeft een filmpje gemaakt over de BAL. Een BAL is een Bewust Afstandhoudende Leerling. Het is gewoon te zot voor woorden, en geeft aan hoe gestoord men in het onderwijsveld is. Of het nu openbare scholen of refoscholen zijn, ze zijn er allemaal compleet gestoord met hun maatregelen. Leerlingen zitten in de kou omdat ze de ramen en deuren open zetten. Ook als het buiten 10 graden is. Dan hebben ze nota bene ook nog een klimaatinstallatie met luchtbehandeling!
Als in het lokaal zitten hoeven ze geen mondkapje op, want dan houdt het virus rekening natuurlijk met het feit dat er les gegeven worde. Als ze na de les de gang op gaan moeten ze een mondkapje op. Leraren staan bij de deur om je te controleren. Dat gebeurt gewoon op refoscholen. Het virus is natuurlijk alleen actief als je op de gang loopt. Ik zou zeggen tegen die bange leraren: doe dan zelf een mondkapje op, of een maanpak met helm en zuurstoffles, maar laat die leerlingen met rust! Na alle ophef krabbelt het Vechtdal College ineens terug dat het ludiek bedoelt is. Er is niets ludieks aan. Het is gewoon schandalig hoe de scholen omgaan met de coronamaatregelen.

RedTeam
Het opdringerige RedTeam (een groep wetenschappers die (on)gevraagd advies geeft over de corona-aanpak) slaat alarm over het oplopende aantal besmettingen onder tieners op de scholen. De onafhankelijke expertgroep wil daarom dat nagedacht wordt door de overheid om alle scholen twee weken sluiten. Een korte complete lockdown dus. Omdat de besmettingen op scholen oplopen vinden ze het onverantwoord om de scholen open te houden. Onbegrijpelijk. Je kunt de scholen sluiten, maar je moet ze toch weer een keer open doen. Dan lopen de besmettingen vanzelf weer op. Het is juist goed dat er zoveel mogelijk besmettingen komen zodat groepsimmuniteit wordt opgebouwd. Daarnaast zijn de besmettingen discutabel, want een positieve uitslag van de PCR-test wil niet zeggen dat je besmettelijk bent, maar ze noemen het wel zo. Dit RedTeam is dus aanvullend op het bekende OMT en RIVM waar de overheid zich door laat leiden. Weer een Bašl-Zebub organisatie erbij.

Het gebed van Salomo
Is het omdat er geen God in IsraŽl is, dat gij zendt om Bašl-Zebub, de god van Ekron te vragen? (2 Koningen 1:6). Nederland en het 'gelovig' volksdeel luistert massaal naar de Bašl-Zebub instellingen, maar luisteren niet naar Gods Woord. De dominees doen er het zwijgen toe en werken eraan mee. De rechterhand der gemeenschap (Galaten 2:9) wordt niet meer gegeven bij het opbrengen naar de kansel, hetgeen ook duidelijk een teken is van ongeloof. Men gelooft totaal niet meer in de voorzienigheid Gods. In verleden tijden werd juist opgeroepen om bij grote ziekteuitbraken (denk aan de pest) juist wel samen te komen in Gods huis, om zich te vernederen onder de krachtige hand Gods en om Hem aan te roepen de nood. Denk ook aan het gebed van de koning Salomo in 2 Kronieken 6:

Als er honger in het land wezen zal, als er pest wezen zal, als er brandkoren of honigdauw, sprinkhanen en kevers wezen zullen, als iemand van zijn vijanden in het land zijner poorten hem belegeren zal, of enige plage, of enige krankheid wezen zal; Alle gebed, alle smeking, die van enig mens, of van al Uw volk IsraŽl geschieden zal, als zij erkennen, een ieder zijn plage en zijn smarte, en een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal; Hoor Gij dan uit den hemel, de vaste plaats Uwer woning, en vergeef, en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk Gij zijn hart kent; want Gij alleen kent het hart van de kinderen der mensen. Opdat zij U vrezen, om te wandelen in Uw wegen, al de dagen, die zij leven zullen op het land, dat Gij onzen vaderen gegeven hebt. (2 Kronieken 6:28-31).

Leest u het goed! In dit huis! Dus Salomo roept bij ziektes als de pest op, om naar Gods huis te gaan en om daar het gebed tot de levende God op te zenden! Deze God leeft nog! Dus al die maatregelen om maar weg te blijven uit Gods huis met corona zijn van de duivel! Dat de kerken hierin meegaan is niet anders dan vervloekt ongeloof!

M.G. van der Hoeven

21 oktober 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"