De moderne roze leesbril van Steef de Bruijn

In het Reformatorisch Dagblad van 22 oktober 2022 staat een artikel van hoofdredacteur Steef de Bruijn, met als titel Moderne leesbril bij Bijbel verruimt visie op homoseksualiteit. Je zou bijna vol goede moed het artikel gaan lezen, afgaande op de titel. Maar al gauw wordt een enorme deceptie je deel.

Hij noemt voorbeelden van acceptatie van homoseksualiteit zoals bij het blad Eva Magazine, de main stream media omroep EO, de politieke partij CU, en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaak (GKV). Het gaat dan met name over homoseksuele relaties zoals bij het regenbooggezin, of een huwelijk tussen mensen van het gelijke geslacht.

Steef de Bruijn hield echter in 2015 een pleidooi om de duivelse stichting 'Hart voor homo's' op het collecterooster te plaatsen. Steef de Bruijn en zijn RD leren dat je wel homoseksueel mag zijn en zeggen dat je het bent, maar dat je het niet mag doen zoals relaties aangaan. Dat noemt Steef de Bruin, en bijkans heel reformatorisch Nederland, de Bijbelse leer. Het is echter een leer uit de hel, want het is niets anders dan de zonde vrijuit spreken (Jesaja 3:9). De Bijbel maakt geen onderscheid tussen denken, zeggen en doen, want degene die een vrouw aanziet om te begeren heeft al overspel (de daad) met haar begaan (MattheŁs 5:28)! Steef de Bruijn is zelf nog nooit door de wet aan de wet gestorven om levend gemaakt te worden met Christus (Galaten 2:19-20), want als dat werkelijk is gebeurd is het wel afgelopen met deze praat.

Ook heeft het RD ruim baan gegeven aan de coming out van dominee Dustin Burggraaf (HHK). U tikt maar het woord 'homo' in op deze website bij de zoekfunctie op de startpagina en u vindt er genoeg artikelen over. Wat ook opvalt is dat hij totaal voorbij gaat aan de vorming van de PKN in 2004. De grondslag van deze kerk is goddeloos met een kerkorde die waarheid en leugen gelijke rechten geeft en die ook nog eens sodomitisch is met de legalisatie van het homohuwelijk, wat geen huwelijk is. Ook vandaag de dag is het zelfs mogelijk om transgenders in de PKN te laten zegenen. Het zijn allemaal gruwelen in Gods ogen. En dat houdt Steef de Bruijn en het RD de hand boven het hoofd door erover te zwijgen in alle toonaarden. Steef de Bruijn verzwijgt natuurlijk het hele PKN gebeuren omdat dat direct zijn achterban raakt. Velen binnen in de kringen van de Gereformeerde Bond lezen natuurlijk het RD, en die wil hij niet tegen de schenen schoppen. Puur allemaal vanwege commercieel gewin. Ze zullen het wel ontkennen natuurlijk door te zeggen dat je in een artikel niet alles kunt benoemen. Hij neemt echter wel alleen de voorbeelden waarbij hij zijn achterban niet raakt. Het valt in elk geval wel op.

Steef de Bruijn leest dus zelf de Bijbel door een roze bril als het gaat om homoseksualiteit en leert wat de FarizeeŽn leerden: alleen de praktijk is zonde. De wet is echter geestelijk en ook een oordeler van je gedachten, wat je zegt, wat je doet en wat je nalaat. Daar gaat het echter totaal verkeerd binnen de gereformeerde gezindte en alles wat ermee samenhangt als RD en SGP. Hij spreekt over het regenen en stortbuien (in het kader van het gezag van Gods Woord) binnen de kringen die hij als voorbeelden noemde, en het druppelen binnen de behoudende kerken. Bij regenen en druppelen is echter in beide gevallen sprake van water. In het kader van de acceptatie van homoseksualiteit is het in beide gevallen zonde. De zonde is de ongerechtigheid. Het RD beseft niet dat het zťlf de weg plaveit voor volledige acceptatie van homoseksualiteit door alleen maar te spreken over relaties. Het gaat alleen wat langzamer. Net als met het CDA in de politiek. Het vertraagt de trein wat maar men zit intussen wel zelf op die trein.

Steef de Bruijn heeft destijds in juli 2018 een bijdrage geleverd aan het Gayformatorisch Dagblad, wat uitgegeven werd op de Roze Maandag van de Tilburgse Kermis. Op de voorkant van deze krant stond een goddeloze uitspraak: 'en God zag dat het gay was'. Je rechtvaardigt deze goddeloze homokrant als je er een bijdrage aan levert. Op de pagina boven het artikel staat: "Geloof en geaardheid - Wat een prachtig thema voor Roze Maandag. De redactie van dit dagblad vraagt zich af hoe geloof en geaardheid hand in hand kunnen gaan. Ik wil daar graag in meedenken.", aldus Steef de Bruijn. Destijds heeft Gezin in Gevaar hier ook over geschreven. Steef de Bruijn houdt een halfslachtig betoog over zonden als hoogmoed, jalouzie, ontrouw en overspel, maar de zonden van homoseksualiteit (zeggen dat je het bent met je geaardheid en relaties) verzwijgt hij. Alleen maar spreken over het liefhebben van zondaren. Homoseksuele geaardheid en geloof kunnen volgens hem samengaan. Het is echter een waangeloof. Van dat waangeloof is het RD, de SGP en de kerken doortrokken.

gayformatorisch

Ook als het gaat om de leugen en bedrog politiek van de overheid, met steun van de SGP, doet het RD er het zwijgen toe. Denk aan de ongerechtigheid van de coronapolitiek en de promotie van gifinjecties in het RD, door de SGP en de kerken. We noemen maar een enkel voorbeeld. En dan sluit Steef de Bruijn 'vroom' af over ootmoed, gebed en bescherming tegen vooringenomenheid. De hoofdredactie van het RD wenste negen jaar geleden zelfs de paus ootmoed toe. Dan weet u wel wat de ootmoed van het RD inhoudt. Wel, als het gaat om de publieke zonden dan past helemaal geen ootmoed, maar bestraffing. Bijbelse bestraffing (tucht) is liefde. De wijze Salomo leert in Spreuken 27:5: "Openbare bestraffing is beter dan verborgen liefde." Neem ook eens als voorbeeld de zeer zachtmoedige man Mozes. Die handelde niet conform Steef de Bruijn bij het gouden kalf. En neem ook nog eens de profeet Elia t.a.v. koning Achab en de Bašl-godsdienst. Hoe handelde de Heere Jezus bij de FarizeeŽn? Of de apostel Paulus aangaande de zondaar in 1 Korinthe 5? Predikt Christus en Zijn gezondenen liefde ten koste van het recht Gods?

Zouden zij allen een pleidooi houden voor homostichtingen en het collecteren ervoor? Zouden zij homokamers openen zoals wijlen SGP-er Bas van der Vlies ooit deed? Zouden zij zeggen dat je trouw moet blijven binnen een homohuwelijk zoals Kees van der Staaij (SGP) deed in een TV-programma? Zouden zij een coming out dag organiseren voor homoseksuele 'discipelen' zoals het RD deed met dominee Dustin Burggraaf? De hoofdredacteur is wel vroom, maar dan zoals de onontdekte broers van Jozef dat uispraken: wij zijn vroom. Ze waren echter goddeloos.

De Bijbelse ootmoed, die alleen van toepassing is bij Gods volk als de Heilige Geest in de raderen is, is vrucht vanuit Christus alleen. Dan kan de zonde, allereerst in jezelf, niet worden verdragen, maar ook niet in de ander, bijvoorbeeld als het gaat om homoseksualiteit. Dan gaat het om publieke zonden, want over wat een ander denkt of verzwijgt kan geen Bijbels (dat is rechtvaardig) oordeel worden gegeven door een mens welteverstaan. Het wordt tegenwoordig zo gebracht dat je ootmoedig moet zijn en dan de bestraffing moet nalaten. Maar ware ootmoed (verootmoediging voor God) en bestraffing gaan hand in hand samen. Dat leert Gods Woord. Als dat niet waar zou zijn kan een door God geroepen prediker, ziende op zichzelf, wel zijn mond houden. U voelt wel, dat kan onmogelijk. De prediker staat er niet namens zichzelf maar als gezondene van Christuswege.

Afsluitend. Zeg uw RD-abonnement op als u het nog niet gedaan hebt. De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. Dan kunt u het RD missen als kiespijn. Als het nog steeds uw krantje is waar u elke dag likkebaardend naar uitkijkt dan moet u zich maar eens nauw onderzoeken of u wel van Christus bent en het ware geloof deelachtig bent?

M.G. van der Hoeven

22 oktober 2022