De clash tussen Hongarije/Polen en de rest van de EU

De premier van Hongarije (Victor Orban) en ook Polen liggen onder vuur omdat beide landen een veto hebben uitgesproken over de EU-begroting en het coronaherstelfonds. Beide landen zijn boos dat zij minder EU-geld ontvangen omdat zij het niet zo nauw zouden nemen met de rechtstaat. Onderdeel van het in juli zwaarbevochten compromis over de meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds is dat landen worden gestraft als zij ingaan tegen Europese waarden.

Het punt is dat Hongarije en Polen niet mee willen gaan in de seculiere moraal van baas in eigen buik (abortus), homo-huwelijk, adoptie door homo's enz... Onlangs heb ik een artikel gewijd aan Hongarije waar ze het huwelijk tussen één man en één vrouw in de grondwet willen vastleggen. Dit soort zaken zijn tegen het zere been van de overgrote meerderheid in het Europese parlement, de Europese Commissie en ook het liberale Nederland.

In de Tweede Kamer was op dinsdag 17 november 2020 een vragenuur wat werd ingeleid door Rob Jetten (D66) die vragen stelde over het veto van beide landen en hoe premier Rutte hierin stond. U ziet hieronder een fragment uit het vragenuur met Geert Wilders (PVV) en daarna Roelof Bisschop (SGP). Kijk vanaf 8 minuten en 30 seconden.

Wilders verwijt Rutte dat hij een slappe premier is en dat hij een voorbeeld kan nemen aan Victor Orban die zijn veto over de Europese begroting en het coronaherstelfonds heeft uitgesproken. Dat laat Rutte zich niet gezeggen en hij somt dan op waarvoor hij staat met zijn waarden als homorechten en persvrijheid. Daarna komt Bisschop aan het woord en hij gaat totaal niet in op de homorechten waar Rutte voor staat. Bisschop had moeten opkomen voor Hongarije die vast wil houden aan het klassieke huwelijk tussen één man en één vrouw, die tegen het homohuwelijk zijn en adoptie van kinderen door homo's afwijzen. Rutte heeft het maar over een vrij liberaal land waar je mag zijn wie je bent. Bisschop gaat er niet op in en maakt zich alleen maar druk over de manier waarop we de landen benaderen, maar het doel staat voor hem niet ter discussie. Dus Bisschop kan zich kennelijk vinden in de liberale standpunten van Rutte (wat hij schaart onder Europese waarden). Hongarije verdient dus onze steun om de Bijbelse waarden te verdedigen en tegen de liberale tijdgeest in te gaan.

Rutte noemt ook de rechtstatelijkheid. Hij kan beter zijn mond houden met die dictatoriale coronawet die de rechtstaat met voeten treedt. En dan wil hij weer zijn vinger naar Hongarije en Polen uitsteken waar volgens hem de rechtstaat met voeten wordt getreden. Wat betreft de persvrijheid. De Main Stream Media in Nederland is niet vrij en loopt aan de leiband van de overheid. De overheid bemoeide zich zelfs met de pers om het RIVM een beetje met rust te laten. Werkelijk vrije media worden tegenwoordig door de NCTV, het leger en de politie in de gaten gehouden. Zie bijvoorbeeld hoe de politie van Nederland Oost zich bemoeit met Flavio Pasquino:

Ook Jensen.nl, het medium van Robert Jensen, is de afgelopen maanden in de gaten gehouden door het Nederlandse leger. Ook andere organisaties, zoals Viruswaarheid en de Gele Hesjes, zijn maandenlang onderzocht door militairen. Dat meldt NRC. Onlangs werd ook de Blue Tiger Studio (Tom Zwitser) genoemd in rapportage van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Bizar dat vrije media die onderzoeksjournalistiek bedrijven in de hoek van complotdenkers worden gezet en dan gevolgd moeten worden door politie, leger en de NCTV. Op mijn vraag aan de NCTV waarom de Blue Tiger Studio in hun rapportage werd genoemd kreeg ik het volgende antwoord:

De analisten van de NCTV maken onafhankelijk op basis van verschillende bronnen een dreigingsbeeld dat betrekking heeft op terrorisme, extremisme en activisme, maar ook kwesties die onderwerp zijn van gepolariseerd debat. In het DTN beschrijft de NCTV trendmatige onderwerpen die (kunnen) leiden tot polarisatie zonder inhoudelijke waardering van de onderwerpen: het verschijnsel polarisatie wordt benoemd als proces waarbinnen discussies kunnen verhitten.

In de door u aangehaalde passage wordt De Blauwe Tijger aangehaald ter illustratie van een gesignaleerde trend binnen een hoofdstuk over polarisatie, te weten het aansluiten van verschillende groepen met verschillende grieven, verbonden door anti-overheidsdenken, bij protesten tegen specifieke delen van het overheidsbeleid. Daarmee wordt De Blauwe Tijger dus niet in verband gebracht met terrorisme.

U ziet, het gaat dus om anti-overheidsdenken volgens de NCTV. Het uitgangspunt is echter geen anti-overheidsdenken maar om de feiten met betrekking tot het coronavirus. Als je de feiten benoemd en kritische vragen stelt dan wordt je in de hoek van anti-overheidsdenken gezet en dan krijg je als slagroom op de taart ook nog eens het etiket 'complotdenker' opgeplakt. Ook als je straks het coronavaccin weigert zul je in die hoek gezet worden en gaan ze grondrechten beperken. Minister Hugo de Jonge heeft al gezegd dat het vaccin niet verplicht wordt maar dat we er uiteindelijk wel allemaal aan moeten. En dan heeft Rutte het over de rechtstaat in het debat over Hongarije en Polen. Hij kan beter binnen de landsgrenzen blijven en de hand in eigen boezem steken. Helaas wordt Rutte daar niet op aangepakt in de Tweede Kamer, ook niet door de altijd zo 'rechtstatelijke' SGP. De SGP heeft echter ook voor de dictatoriale coronawet gestemd waarbij gezondheid aan justitie wordt gekoppeld. Ze zijn dus deel van het elitaire establishment.

M.G. van der Hoeven

18 november 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"