Dé antichrist, Paus Benedictus XVI, is gestorven en geoordeeld

Vandaag heeft het Vaticaan bekend gemaakt dat de voormalige paus Benedictus XVI (ook wel B16 genoemd) is gestorven. Ook aan zijn leven op aarde is een einde gekomen. Het pausdom is dé antichrist en deze gestorven anti-Christ is nu verwezen naar het hellevuur. Men zal hem straks wel een keer heilig of zalig verklaren. Dat heeft deze paus met zijn voorganger ook gedaan. Wat het goddeloze pausdom inhoudt kunt u in meerdere artikelen lezen op deze website, bijvoorbeeld het artikel waar de paus uit de mond van de slang spreekt. Wilt u een duidelijker bewijs van dé antichrist? Elke paus binnen het pausdom (successie van pausen) is dé antichrist. Dus niet een antichrist, want dat is elk mens van nature. We zijn allemaal vijanden van de drie-enige God. Refodominees leren massaal dat de paus niet dé antichrist is, en enkele uitgezonderd.

Het blijft opvallend dat er in het Reformatorisch Dagblad, we noemen het wederom het Rooms Dagblad, positief over de paus wordt gesproken. Naast de hoofdredactie stellen de RD-journalisten geen enkele steekhoudende vraag aan degenen die ze interviewen. Het is allemaal in de trant van: u zegt, wij schrijven. U kunt dat lezen in de volgende artikelen. Ook het RD-commentaar laat geen wanklank horen. Men heeft het over het overlijden van de paus. De paus is echter niet over het lijden heen want het werkelijke lijden tot in eeuwigheid, in het helse vuur, is voor hem begonnen. Er is geen opvolger van hem die hem zalig of heilig kan verklaren. Hij heeft allerlei boeken over Jezus van Nazareth geschreven die door prof. dr. A. Baars (CGK) en ds. J.M.J. Kieviet (CGK) positief worden beoordeeld. Er geldt echter voor de paus wat Johannes in zijn tweede zendbrief schrijft dat een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dus de paus heeft God niet, heeft Christus niet, heeft de Heilige Geest niet. Ook al tooit hij zich met namen als Vader van de vorsten en koningen, de Bestuurder van de wereld en op aarde de Plaatsbekleder van onze Verlosser Jezus Christus. Je hoort er niets over uit de mond van deze refo-dominees.

Wat moeten we nog verder aanvullen? Denk aan de overeenkomst tussen Rome, het Lutheranisme en grote delen van het Protestantisme. Dat is niet anders dan een voorzichtig verdrag met de hel. U kunt hier diverse artikelen over lezen op deze website. Zoek ook op het woord 'paus' in de zoekfunctie op de startpagina van deze website en u vindt diverse artikelen over Rome en het pausdom, en de positieve waardering voor dé anti-Christ vanuit het Protestantisme en de Refomatorische stroming. De paus nam wel een keer de uispraak 'Hoe krijg ik een genadig God' op de lippen, maar dan moet u maar niet vergeten dat ook de duivel de Bijbel uit zijn hoofd kent. De uitwerking van die vraag is voor de paus om te geloven in de leer van Rome, de hostie te nuttigen en Maria aan te roepen als mede verlosseres. En vooral veel geld doneren aan de kerk zodat ze mooie basilieken kunnen bouwen. Ik was verbaasd dat er in Nederland een 'kleine' replica staat van de Sint-Pieter in het Brabantse Oudenbosch.

Deze paus wordt door dominee Baars Bijbelgetrouw genoemd. Dominee Kieviet zegt dat de paus iemand was die pal stond voor de traditionele leer en dat daarin zijn verdienste lag. Nog schokkender is dat hij stelt dat deze ex-paus een medestrijder was voor het behoud van een Bijbels-genormeerde boodschap, en dat zijn leerzame boeken over Jezus van Nazareth hem ook als een betrokken en eerlijk uitlegger van de evangeliën tonen. Wat doe je dan in de CGK? Wordt dan lid van het pausdom zou ik zeggen. Hoe kan de paus een Bijbels-genormeerde boodschap brengen als je de vier-eenheid leert? De paus leert een andere Jezus (2 Korinthe 11:4) maar niet de Christus der Schriften. De paus leert niet de rechtvaardiging van de goddeloze, maar van de gelovige. Dan wel een gelovige in de zin van waangeloof en valse genade. Over genade gesproken. Die kan een gelovige ook nog verliezen volgens Rome. Dominee Kieviet haalt de paus ook aan als hoogste hoeder van het geloof. Welk geloof dan? Niet het ware geloof in elk geval.

Dit soort dominees zijn nog gevaarlijker dan de paus zelf. Bij de paus komt de duivel op klompen maar bij dit soort dominees komt de duivel op kousevoetjes. Levensgevaarlijk is dat. Ze misleiden degenen die hen horen en die publicaties van hen lezen. Net als een andere CGK-er dominee Huijgen, die de pauselijke encycliek aanprijst en bidt voor dé antichrist. Deze refodominees wordt geen strobreed in de weg gelegd en ze worden niet onder de tucht geplaatst, wat de Bijbelse plicht is. De CGK is dus ook een valse kerk.

Tot slot het commentaar van de hoofdredactie van het Rooms Dagblad. Dat is een vlees nog vis commentaar, waarbij dé antichrist de handen boven het hoofd wordt gehouden en men denkt te kunnen eindigen met een ironische noot. Die RD-redactie moet doorgaan voor zwaar gereformeerd, maar openbaren zich continue als antichrist. Het zijn loochenaars van de leer die naar de godzaligheid is en ze houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Dat hebben we ook tijdens de coronatijd gezien betreffende de gifspuiten en de (dodelijke) bijwerkingen. En ook nu weer met dit soort artikelen over de paus. Nog steeds geabonneerd op deze krant?

M.G. van der Hoeven

31 december 2022