SGP krijgt eerste vrouwelijke wethouder

Onlangs was het in het nieuws dat SGP mosselprinses Paula Schot wethouder wordt in de gemeente Schouwen-Duiveland in de provincie Zeeland (klik hier). We hebben al eerder een artikel gewijd aan de Staatkundig Gereformeerde Paula (klik hier), en aan de Skeelerende GeŽmancipeerde Politiek van Lilian Janse in de gemeenteraad van Vlissingen (klik hier). In het bestek van dit artikel zullen we met name ingaan op de reacties op deze benoeming.

Paula Schot (SGP)

In een reactie op de benoeming van Paula Schot als eerste vrouwelijke wethouder namens de SGP zegt interim-partijvoorzitter Maarten van Leeuwen: "Als voorzitter van het bestuur ben ik me ervan bewust dat er een grote verantwoordelijkheid rust op de schouders van onze wethouders en gemeenteraadsleden. Als ik hen ontmoet, wens ik ze altijd van harte bestuurlijke wijsheid toe. Datzelfde geldt ook voor Paula Schot."

Over het standpunt dat de partij inneemt in haar beginselprogramma, namelijk dat Bijbels gezien vrouwen geen regeerambt mogen bekleden, zegt hij: "De SGP heeft dat standpunt, na de statutenwijziging van 2013, niet zonder reden ongewijzigd gelaten. De praktijk wijst uit dat er op lokaal niveau verschillende afwegingen worden gemaakt."

Partijleider Van der Staaij laat desgevraagd weten dat hij Paula Schot "in een persoonlijk berichtje van harte wijsheid en Gods zegen" heeft toegewenst "op deze mooie en verantwoordelijke post."

Over afstemming met het partijbestuur zegt Paula Schot: "Het landelijke partijbestuur is wel op de hoogte gesteld, maar die hebben er eigenlijk niets over te zeggen. Het is een lokale kwestie. En dat blijft het ook."

COMMENTAAR
Paula Schot zegt dat het een lokale kwestie is waar het landelijk partijbestuur niets over heeft te zeggen. Dat is zowiezo onzin. Als een politieke partij op lokaal niveau politiek bedrijft die haaks staat op het beginselprogramma, dan kunnen de lokale leden geroyeerd worden als partijlid. Het gevolg kan zijn dat een lokale SGP-fractie dan uit de SGP stapt en een lokale partij wordt, zoals er zovelen zijn.

Dan de reacties van de interim-partijvoorzitter Van Leeuwen en SGP-leider Van der Staaij. De reactie van Van Leeuwen is er ťťn van wegduiken onder verwijzing naar verschillende lokale afwegingen. Dit geeft aan dat de Bijbelse visie op het regeerambt voor hem ondergeschikt is aan afwegingen die lokaal worden gemaakt. Het is een goddeloze vlees nog vis reactie. Hij spreekt over de grote verantwoordelijkheid die rust op de schouders van wethouders en gemeenteraadsleden, en dus ook voor Paula Schot. Hij wenst ze van harte bestuurlijke wijsheid toe. Hij had het beter kunnen hebben over Bijbelse wijsheid. Als die bij hem en Paula Schot zou toegepast worden door Gods Geest dan zouden ze allebei per direct voor God in de schuld vallen en hun lidmaatschap van de SGP opzeggen.

Elk gemeenteraadslid, statenlid of lid van de Eerste en Tweede Kamer, moet de eed op de grondwet afleggen waarbij Gods hulp wordt ingeroepen om het gelijkheidsbeginsel uit artikel 1 en de vrijheid van godsdienst uit artikel 6 te gehoorzamen. Een christen kan dit onmogelijk netzomin de drie vrienden van DaniŽl konden buigen voor het beeld in het dal van Dura. De eed op de huidige grondwet afleggen roept Gods toorn op, want de HEERE God duldt geen lastering van Zijn Naam, afgoderij, homoseksualiteit, transgenderisme etc zoals in de betrefende grondwetartikelen worden gelegitimeerd.

De SGP bestrijdt de zonde met de zonde, en is bijvoorbeeld nu bezig om de Wet afbrekeking zwangerschap (WAZ, ofwel de nazistische abortuswet) via een voorstel aan te passen om de informatievoorziening en ondersteuning aan ongewenst zwangere vrouwen te verbeteren. SGP-er Van der Staaij is hiermee bezig. Hij eist geen abortusverbod en intrekking van de abortuswet maar probeert verbeteringen in de wet aan te brengen. Hiermee denken ze Gode een dienst te doen. Ze dienen een wetsvoorstel te maken wat abortus strafbaar stelt als zijnde moord. Dat doen ze echter niet. Ook met de zogeheten levenseinde kliniek in Den Haag zeggen ze dat deze kliniek (hoe verzinnen ze de naam) zich aan de euthanasiewet moet houden. Dus ze rechtvaardigen het bestaan van de levenseinde kliniek. U kunt er meer informatie over terugvinden op deze website.

De hele SGP beweging spot met God en Zijn dienst door het erkennen van godsdienstvrijheid, waar ze vroeger alleen spraken over gewetensvrijheid. De SGP heeft zich telkens aangepast aan de tijdgeest om mee te kunnen blijven doen, en geaccepteerd te blijven binnen het politieke domein. Ze menen allemaal Gode een dienst te doen maar het is niet anders dan gevloek in de oren van de Heere Zebaoth. Een christen zal er dus niet op stemmen, er geen lid van kunnen zijn, en ook niet namens deze partij (en geen enkele andere partij) in de politieke arena actief kunnen zijn. Alle beroepen op Jozef, DaniŽl en andere knechten van God in de Bijbel ten spijt om deelname aan de politiek te rechtvaardigen. Genoemde knechten van God waren allemaal niet door democratische (regeren door het volk, wat haaks staat op Gods Woord) besluitvorming op die posities gekomen, maar door de HEERE daar geplaatst om de raad Gods uit te voeren. Daarvan is bij SGP-ers totaal geen sprake.

SGP-er Van der Staaij laat ook blijken niets met het Bijbelse standpunt aangaande het regeerambt op te hebben en doet alsof het de normaalste zaak is dat Paula Schot wethouder wordt. SGP-bestuurders geven allemaal aan het wel prima te vinden. SGP-burgemeesters ontvangen ook Sinterklaas, dus waarom zouden ze dan bezwaar hebben tegen SGP-vrouwen in de politiek. Het hele gedoe met het beginselprogram is een wassen neus en stelt dus niets voor. Een gedeelte van de SGP houdt er nog aan vast (bijvoorbeeld de groep rondom het blad 'In het Spoor'), maar de trein met SGP-bestuurders dendert gewoon door. Bezwaarde SGP-ers staren ze na op het station. Op de website van de SGP is het gebeuren ook nog geen nieuws. Er is niets over terug te vinden. Er zal wel druk vergaderd worden door het hoofdbestuur. Wijlen professor Wisse zou zeggen: "De vergadering komt, de vergadering zit, de vergadering gaat, de vergadering is mislukt." De SGP komt toch niet met tuchtmaatregelen jegens afvallige lokale afdelingen. Dat kan ook niet want de HEERE heeft ze gegeven een geest van een diepe slaap.

M.G. van der Hoeven

15 oktober 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"