HET GEKROOKTE RIET
HOME
HOME
Preken en geschriften van reformator dr. Martinus Luther (overleden 1546)

Dr. Martinus Luther Geachte lezers, graag wil ik u doorgeven wat Luther in zijn uitnemende boek "De geknechte wil" heeft opgetekend. Een stukje van het voorwoord uit de uitgave van 1973 wil ik u meegeven: "Gelijkerwijs de zaak van de genade en vrije wil zwaar is en door weinigen wordt verstaan zoals Augustinus getuigt. Zo is het ook met de zaak van de natuur van de verdorven mens en van de eeuwige predestinatie Gods, terwijl deze leerstukken geheel aan elkaar zijn samengehecht. Want nadien de natuur door de erfzonde verdorven is, daarom heeft ze de Medicijnmeester nodig, omdat ze niet gezond is; wij kunnen ook niet verstaan hoedanig en hoe groot de Middelen der genade zijn, tenzij wij eerst begrijpen hoe groot en schadelijk de verderfenis der natuur, die naar het beeld van God geschapen, door de zonde geworden is. En de predestinatie, wat is het anders dan een voorbereiding der genade, waardoor zij zeker verlost worden, die verlost worden?", aldus Dr. Jacobus Kimedoncius in het voorwoord op de laatste druk, Heidelberg, 11 september 1591.

We hopen de komende tijd regelmatig een aantal hoofdstukken uit het boek op de website te plaatsen. Vele predikanten zetten het vlees aan het werk, en appeleren op de vrije wil van de mens, al zullen er velen zijn die dit ontkennen. Hoe gewichtig om dit te onderkennen. Beproeft de geesten of ze uit God zijn! Artikel 30 mocht wel in ons aller hart gegrift worden! Geliefde lezers, geve de Heere er Zijn onmisbare, doch verbeurde, zegen over. Want aan Zijn zegen is alles gelegen, voor tijd en eeuwigheid.

De knechtelijke wil - Hoofdstuk 1 t/m 15

De knechtelijke wil - Hoofdstuk 16 t/m 30

De knechtelijke wil - Hoofdstuk 31 t/m 45

Verklaring van "Paulus' brief aan de Galaten"

Twee coupletten van het Lutherlied