HET GEKROOKTE RIET
HOME
HOME
Samen op Weg II

Naar aanleiding van de "Verklaring Hervormd overleg" van 10 september 2010 uitgaande van het beraad van leden van (het moderamen van) de Hersteld Hervormde Kerk, het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond en de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden (Protestantse Kerk), is het noodzakelijk dat hier een Bijbels tegenweer aan wordt gegeven, want het heeft een schijn van godzaligheid maar mist de wortel der zaak. Het artikel "Is de PKN de ware kerk in Nederland" en "Rechtvaardiging - Toch nog overeenstemming tussen Luther en de paus?" zijn eerder geplaatst in de rubriek "Artikelen" op deze website.

Artikelen:

Verklaring 'Hervormd' overleg (18/9/2010 geplaatst).

Is de PKN de ware kerk in Nederland?

Rechtvaardiging - Toch nog overeenstemming tussen Luther en de paus?

Brief 'Hervormd' overleg aan het moderamen van de PKN is vlees noch vis (3/9/2014 geplaatst).

Overeenstemming Rome (RKK) - Lutheranen (LWF) - Gereformeerden (WCRC): een voorzichtig verdrag met de hel (18/7/2017 geplaatst).