Opdat later niet gezegd kan worden: Wir haben es nicht gewusst

In het licht van de opkomst van medisch fascisme vermomd als pandemiebestrijding, is Vera Sharav’s waarschuwing aan de wereld uiterst pertinent. Ze trekt directe parallellen tussen de wereldwijde reactie op Covid-19 en de tactieken gebruikt in Nazi-Duitsland om Joden en andere ongewenste personen te segregeren, met de bedoeling een massale genocide te plegen. Lees verder in het artikel 'COVID-19 Generale repetities en bewijs van het plan' wat we overgenomen hebben van Frontnieuws (https://www.frontnieuws.com/). Vera Sharav is overlevende van de Holocaust.

We hebben dit artikel naar alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer en naar de NL-politici in het EU-parlement gestuurd. Tot op heden kreeg ik één reactie, en wel van Peter van Dalen (CU). De heer Van Dalen zit namens de ChristenUnie in het Europees parlement. Hij reageerde als door een wesp gestoken en zei: "Uw vergelijking is walgelijk. Ik ben dankbaar dat er vaccins beschikbaar komen opdat een wereldwijde ramp gekeerd kan gaan worden." Hij reageerde zo snel op mijn mail dat hij onmogelijk het hele artikel gelezen kon hebben. Hij kan beter de Holocaust overlevende aanklagen. Met zijn christelijke achtergrond is hij dankbaar voor coronavaccins die geproduceerd en getest zijn (voor wat het waar is, want de vaccins zijn nog in de experimentele fase) door gebruik van menselijke cellijnen, verkregen uit abortussen. Dat is hetzelfde als wat koning Manasse deed, door zijn kinderen door het vuur te laten gaan. Hopelijk gaan de ogen van de heer Van Dalen nog eens open, maar te vrezen valt dat het nooit meer zal gebeuren.

Vervolgens komt de heer Van Dalen met informatie dat bij het gebruik van de HEK293-cellijn in 1973 gebruik is gemaakt van embryonale niercellen die afstammen van een foetus die om onbekende redenen niet kon uitgroeien. Of dat een geaborteerde foetus was weten wij niet, zegt Van Dalen. Bij het Janssen-vaccin lijkt volgens hem twijfel mogelijk, daar is gebruik gemaakt van een netvlies van een vier maanden oude foetus. Maar ook daarbij blijkt niet uit de tekst uit een brief van het ministerie van VWS (16 februari 2021), dat het een geaborteerde foetus betrof. Verder verwijst Van Dalen naar de zeer gewetensvolle brochure over deze materie van het NPV. En tot slot stelt hij dat de vergelijking met de Holocaust niet op gaat.

Ook hier blijkt weer dat een zich christelijk noemend politicus de hele zaak bagatalliseerd. Een enkele foetus en dan wordt ook nog in twijfel getrokken of het werkelijk om een foetus gaat. Dit zijn allemaal van die zogenaamde anti-abortus politici. Ze beseffen met hun zogenaamd christen-zijn ook totaal niet dat Gods Wet absoluut is. Eén abortus staat gelijk aan een oneindig aantal abortussen. Het zijn allemaal politici die de zonde met de zonde bestrijden. Vuile handen maken noemen ze dat tegenwoordig. Alsof ze daarmee de HEERE God om de tuin kunnen leiden. De volgende artikelen zijn duidelijk genoeg en ontkrachten de leugens van die zogenaamde christelijke politici en organisaties als de NPV:

https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/

https://s27589.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/12/COVID-19-Vaccine-Candidates-and-Abortion-Derived-Cell-Lines.pdf

http://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/Dr_Plotkin.html

Aanvullend over de vergelijking met de Holocaust. Die wordt gemaakt door een holocaust overlevende. Wat is het punt. Onder het mom van gezondheid worden beperkingen opgelegd aan mensen die zich niet willen laten vaccineren of niet mee willen doen aan het hele testcircus. Minister De Jonge zegt dan continue: je hoeft toch niet naar een restaurant? Je hoeft toch niet naar een museum? Dit is een valse voorstelling van zaken. Onder het mom van ‘je hoeft toch dit en dat niet’ worden vrijheden ingeperkt. Mensen die zich niet laten vaccineren worden nu al geframed als zijnde een gevaar voor anderen. Zo ging het in Nazi-Duitsland ook. Onder het mom van gezondheid werd apartheid toegepast want Joden verspreidden ziekten (in analogie met nu: je bent niet gevaccineerd tegen Covid-19). Vervolgens werden ze apart gezet en mochten niet meer op normale wijze deelnemen aan de maatschappij. In Israël (hoe bizar) zijn ze al heel ver met de zogeheten groene pas. Mensen zonder die pas worden beperkingen opgelegd. En dat voor een virus waarvan we inmiddels weten, en ook de WHO bevestigd dat, dat het een IFR heeft van 0,15%, vergelijkbaar met een stevige griep. Leggen we bij een griepgolf ook alles plat en leggen we dan ook iedereen beperkingen op?

Er wordt een vorm van medische apartheid geïntroduceerd door de overheden. Hij toch ook wel bekend zijn met het feit dat de EU al lang het plan heeft om een vaccinatiepaspoort uit te rollen. Dat plan dateert al van voor 2020! Dit gaat allemaal gekoppeld worden op digitale wijze aan andere databronnen met persoonsgegevens. Stapje voor stapje gaat de controle van de overheid over de burgers verder. Kortom, u gaat mij niet wijs maken dat dit allemaal iets met Covid-19 te maken heeft. Hier zit een andere agenda achter. En die agenda is bekend bij het World Economic Forum (Klaus Schwab), de VN met de sustainable development goals (waarbij in de meeste vaccinatie een prominente rol speelt), de Wereldbank, de WHO, de Rockefeller Foundation, George Soros foundation, en last but not least the Bill & Melinda Gates Foundation. Klaus Schwab is bezig met de uitrol van de vierde industriële revolutie waarbij mens en machine meer en meer geïntegreerd moeten worden. Men wil alles gaan controleren en China is daar wat dat betreft leidend in met een puntensysteem. Als je te weinig punten hebt krijg je beperkingen opgelegd. Daar gaat het in de Westerse wereld ook heen, mits u in Europa een dam opwerpt. Of denkt men dat ik dit allemaal uit mijn complotduim zuig? Alles wat tot nu toe als complot is geframed door de overheden en de main stream media is nog altijd uitgekomen. Zelfs bij CNN geven ze nu toe dat hun doel vorig jaar was om Trump uit het witte huis te krijgen. Het ging ze niet om objectieve journalistiek maar om een complot tegen Trump. Zo kan ik nog wel even doorgaan. De heren en dames politici kunnen verder navraag doen bij koningin Maxima, Mark Rutte en Sigrid Kaag, want dat zijn vriendjes en vriendinnetjes van de wereld elite en van Klaus Schwab in het bijzonder. Het boek van Schwab met de titel: "Covid-19: The great reset" zegt ook genoeg. Covid-19 betekent dus de grote reset.

In de officiële verhaallijn werd de wereld begin 2020 overvallen door een onbekend virus, dat dermate dodelijk was dat het een wereldwijde lockdown en vrijheidsbeperkende maatregelen zou rechtvaardigen. Deze maatregelen zouden op zichzelf een crisis veroorzaken die nu al ruim een jaar voortduurt. In werkelijkheid blijkt uit allerlei stukken dat deze coronacrisis zorgvuldig was gepland en voorbereid:

2015: Bill Gates en Antony Fauci voorspelden reeds in het jaar voordat Donald J. Trump president zou worden, dat tijdens zijn presidentsperiode (2016-2020) een grote pandemie met zou gaan uitbreken. Fauci zei letterlijk: "there will be a surprise outbreak", ofwel er zal een verassings uitbraak komen tijdens de regeringsperiode van Trump.

Hoe kon Fauci dat weten?

2015: Patentaanvraag voor Covid-19-test door Richard A. Rothschild.
2017: Opdracht om middels de Europese Commissie miljoenen ‘Covid-19’-PCR test-kits uit China in te kopen.
2017: Oprichting van de Global Preparedness Monitoring Board, voor de voorbereiding en begeleiding van de Covid-19 pandemie.
2019 (1e kwartaal): Aanvang van het schrijven van de Nederlandse Spoedwet van 2020.
2019 (september): Rapport “A World At Risk” van de Global Preparedness Monitoring Board over de noodzaak voor de voorbereiding op een grote uitbraak van een coronavirus en implementatie van een vaccinatie-agenda.
2019 (september): Global Vaccination Summit, een actieplan dat moet leiden naar een vaccinatie van de totale wereldbevolking in 2030.
2019 (oktober): Het EVENT 201, een oefening voor een mogelijke coronapandemie.

Bronlink voor bovengenoemde opsomming van feiten: https://www.ellaster.nl/2021/04/05/tijd-om-aangifte-te-gaan-doen-en-een-einde-te-maken-aan-de-lockdown/

M.G. van der Hoeven

19 april 2021