De EO van ds. M. Klaassen (PKN)

Onlangs schreef ds. M. Klaassen (PKN) een artikel in het RD getiteld 'Hoog tijd dat EO weer voluit Bijbelse koers gaat varen' (klik hier). Hij schrijft daar o.a.: "De EO-documentaire 'De kast, de kerk en het koninkrijk' biedt niet alleen inzicht in veranderingen in opvattingen in de kerk, maar evenzeer in de gewijzigde zienswijze van de omroep zelf. Het is dringend nodig dat de EO tot bezinning komt."

CIP_ds_M_Klaassen

Ds. Klaassen stelt dat de EO wr voluit een Bijbelse koers moet gaan varen, en suggereert hiermee dat de EO dat in het verleden wel heeft gedaan. Het hele ontstaan van de EO, eind jaren '60 van de vorige eeuw, na een conflict in de NCRV was in het geheel niet uit God. En van de betrokkenen van het eerste uur, wijlen ds. H. Hegger, is de paus later zijn broeder in Christus gaan noemen. Men heeft zich misschien in het begin wel uitgelaten tegen abortus, evolutie, homoseksualiteit enz.., maar qua leer was de EO meer geworteld in de Maranathabeweging rond evangelist Johannes de Heer en Youth for Christ. Dat had niets te maken met de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, dat Sion door recht verlost wordt.

Ik weet nog goed dat in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw ds. H. van der Post (die toen predikant in Monster was) waarschuwde tegen de EO, en aangaf dat deze letters stonden voor Eeuwig Omkomen. Dat was toen al. Denk alleen al aan een programma 'God verandert mensen' van Feike ter Velde en Wiesje Hoekendijk (1984-1992). In die programma's werd iedereen die een veranderingetje had meegemaakt de handen boven het hoofd gehouden. Het veranderde hart van koning Saul had nog meer inhoud dan wat in die programma's aan bod kwam. Een mens moet echter niet veranderd worden, maar totaal vernieuwd worden, van dood levend gemaakt worden, door de wet der wet sterven om Gode levendgemaakt te worden (Gal. 2:19-20). Als je dat ten deel gevallen mag zijn dan wil je niets met de EO te maken hebben. Dus al die zogenaamde vromen, zoals ds. M. Klaassen, kennen dit niet.

50_jaar_EO_in_2017 (107K)

We willen u nog verder wijzen op enkele artikelen die op deze website zijn gepubliceerd over de EO:

De Knevelse EO-visie op de Heilige Schrift.

Het EO-lidmaatschap.

EO-jongerendag 2008.

'The Passion' is een goddeloos evenement door goddelozen georganiseerd. Galaten 1:8-9 is op een ieder van toepassing die hieraan meewerkt.

Bovengenoemde artikelen zeggen genoeg over deze goddeloze omroep. Als u verder op '50 jaar EO' zoekt op youtube dan zegt de hoofdvideo '50 jaar EO: Heer Uw licht en Uw liefde schijnen' dan hoef ik daar verder niets aan toe te voegen. Kennelijk gaat het aan ds. Klaassen geheel voorbij. Ds. Klaassen blijft de EO toch nog de handen boven het hoofd houden, en spreekt alleen maar over bezwaren tegen de koers van de laatste jaren, en spreekt over het gevaar dat bestaat dat het de omroep net zo vergaat als zoveel identiteitsgebonden organisaties die zich steeds meer verwijderden van hun grondslag, en zichzelf daarmee feitelijk overbodig maakten. Wie ds. Klaassen verder is kunt u nog lezen in het artikel wat enige tijd geleden op CIP verscheen (klik hier). Dan weten we genoeg met zijn pro 'sinterklaas en zwarte piet' houding en zijn mild en pastoraal omgaan met tot man omgebouwde vrouwen die vanuit de gemeente worden voorgedragen voor een ambt.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"