Dominee M. Klaassen verlaat de PKN met verdriet in het hart, doch zonder schuld

Recentelijk werd er in de media bericht over de overstap van dr. M. Klaassen (PKN) naar de HHK. Ook heeft hij er zelf op zijn eigen website een toelichting gegeven waarom hij de PKN verlaten heeft.

Het is met verdriet dat hij deze stap heeft genomen. Vorig jaar heeft hij bij de classis waar hij destijds bij hoorde, de classis Delta, een gravamen ingediend waarin hij zijn bezwaren inzake ordinantie 5.4 (van de PKN-kerkorde) in het licht van ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van de omgang met het thema seksualiteit aan de orde heeft gesteld. Het had te maken met het standpunt van de PKN inzake huwelijk en seksualiteit. U kunt het zelf lezen in de toelichting die hij geeft. Dat artikel 5.4 bestond al sinds de oprichting van de PKN, dus dat heeft niets met de ontwikkelingen van de laatste jaren te maken, het was onderdeel van het fundament van de PKN. Inmiddels is hij lid geworden van de Hersteld Hervormde Gemeente in Barneveld en heeft hij preekconsent gekregen met volle rechten binnen de HHK. Hij eindigt zijn toelichting met een bekend refrein: "Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd".

Deze dominee heeft in Utrecht gestudeerd vˇˇr 2004 en na 2004. Hij deed kerkelijk examen in 2006 en is toen door dr. H. van den Belt bevestigd tot dominee. Over Van den Belt kunt u ook diverse artikelen terugvinden op deze website (via de zoekfunctie), dus ik laat dat hier nu rusten. Dominee Klaassen was er dus met zijn volle verstand bij toen de sodomitische Pilatus Kerk Nederland werd gevormd waar waarheid en leugen gelijke rechten hebben gekregen in de grondslag. Toen hoorde ik student en later dominee Klaassen niet. En nu, na achttien jaar, omdat zijn gravamen niet werd behandeld, verlaat hij als dominee met treurnis deze PKN. Dat zijn echter allemaal krokodillentranen want hij komt niet publiekelijk in de schuld voor God. Gezondigd en schuld komen niet voor in zijn toelichting.
Hij waarschuwt ook anderen niet tegen het lidmaatschap van dit sodomitische verband waar de hele LHBTIQ+ wordt ingezegend. Nee, hij bidt voor al die collega's in de PKN dat ze op het grondvlak een verantwoord Bijbels geluid laten horen. Zelf kon hij het niet meer opbrengen. Wat een gehuichel. Een gravamen tegen de grondslag van de PKN heeft hij ook nooit ingediend. Dus nogmaals, het zijn allemaal krokodillentranen. Die krokodillentranen worden door God niet in Zijn fles vergaderd, en zijn niet anders dan vervloekte eigengerechtigheid.

Wat God vervloekt in Zijn Woord is vanaf het begin door de PKN gekerstend en is in de grondslag en kerkorde vastgelegd. Daar had student Klaassen toen geen enkel probleem mee. Gode meer te gehoorzamen dan de mensen betekent om dit goddeloze kerkbesluit van destijds te verwerpen en niet uit te voeren. Maar hij studeerde gewoon door binnen de PKN. 'Een ieder is in zijn gemoed ten volle verzekerd' klinkt het in zijn toelichting. Ja, ja. Deze tekst uit de Bijbel wordt gruwelijk misbruikt door deze dominee alsof dat een bijbelse legitimatie biedt om waarheid en leugen gelijke rechten te geven, sodomie te legaliseren en op dat pilatusfundament te gaan preken. En hij is niet de enige die deze tekst misbruikt. Al die HHK-ers konden destijds om Gods wil en om des gewetens wil niet mee naar de PKN. Als het om Gods wil is dan dien je de anderen bij God vandaan te waarschuwen zoals een getrouw wachter betaamd. Maar dat hebben ze nagelaten tot op de dag van vandaag. Ze werken gewoon samen alsof er niets aan de hand is.

Tot slot wordt deze dominee ook nog toegelaten tot de HHK en krijgt hij nog preekconsent ook met alle rechten die daarbij horen. De HHK is echter hard op weg om de PKN achterna te hollen. Homo's mogen inmiddels ook op de kansel, in de kerkenraadsbanken en aan de avondmaalstafels. Het enige verschil is dat de grondslag van de kerk nog Schrift en belijdenis (3fe) is en dat de kerkorde geen sodomitisch artikel heeft, zoals dat gruwelijke artikel 5.4 van de PKN waarin staat dat andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend. De duivelen geloven nog dat God een enig God is, en zij sidderen. De kerkmens siddert echter in het geheel niet en is nog erger dan een heiden die de weg der waarheid niet geweten heeft. In de kerkelijke praktijk handelt de HHK ook niet naar Gods inzettingen en hanteren ze een farize´stisch gedachtengoed wat betreft homofilie/seksualiteit, namelijk dat alleen de daad zonde is. Zeggen dat je homo bent is echter ook de daad en dat mag volgens de HHK, maar niet volgens Gods Woord. Zelfs een vrouw in de gedachten aanzien om te begeren is al de daad van overspel. Dat lappen al die Nashville-dominees aan hun laars en ze stappen met zeven mijlslaarzen over de wet en de toepassing door Gods Geest heen.

Eerdere artikelen die we aan dominee Klaassen hebben gewijd kunt u hier lezen, waaruit blijkt dat het wel een dominee is maar geen wachter op Sions muren:

Nashvilleverklaring is niet anders dan een voorzichtig verdrag met de hel

Nogmaals de Nashville-verklaring

Dr. M. Klaassen zwijgt als het graf je hem confronteert met de ketterijen van C.S. Lewis

De EO van ds. M. Klaassen (PKN)

Obadja en DaniŰl worden door dr. M. Klaassen (PKN) voor de SGP-kar gespannen om hun positie in de EU te legitimeren

Overeenstemming Rome (RKK) - Lutheranen (LWF) - Gereformeerden (WCRC): een voorzichtig verdrag met de hel

M.G. van der Hoeven

30 december 2022