HET GEKROOKTE RIET
HOME
HOME
Diverse artikelen en commentaren

Artikelen 2019:

Er is een crisis in de CGK volgens REFO500-promotor prof. dr. H. Selderhuis.

Ds. J.M.J. Kieviet (CGK) rechtvaardigt de blasfemische en sodomitische 'Roze Ode aan de Synode'.

Ds. F. van Binsbergen (HHK) onderwerpt zich aan, en legitimeert de islam.

Ds. Rentier (E&M) in gesprek met islamiet Joram van Klaveren (ex-PVV).

Nogmaals de Nashville-verklaring.

Obadja en DaniŽl worden door dr. M. Klaassen (PKN) voor de SGP-kar gespannen om hun positie in de EU te legitimeren.

Emile Ratelband voorzichtiger dan de kinderen des lichts.

Gaan we straks opgeloste lijken opdrinken?

Het verhaal van dr. William Paton Mackay.

Toelichting op publicatie Nashvilleverklaring staat haaks op Gods Woord.

SGP-burgemeesters hijsen de goddeloze regenboogvlag.

Nashvilleverklaring is niet anders dan een voorzichtig verdrag met de hel.

Artikelen 2018:

Verklaring homoseksualiteit is een vondst van de duivel.

Homopromotie door de overheid en de kerken.

Dr. H.F. Kohlbrugge over "die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, Markus 16:16".

Wederom een artikel betreffende de Heilige Doop.

Promotie ds. J.M.D. de Heer (GG) niet meer dan een ijdele kunst.

Verwarring omtrent afleggen Geloofsbelijdenis (ds. W.J. op 't Hof, Gameren).

Redding van baby uit riool beeld van de waarachtige bekering.

Klimaatverandering of klimaatreligie?

De toverformule van Van Vlastuin (HHK).

Steef de Bruijn (OGG-RD) wil duivelse stichting 'Hart voor homo's' op het collecterooster.

Jakob was reeds een kind van God in de moederschoot (slot).

De paus spreekt vanuit de mond van de slang (publieksruimte Vaticaan)!

De maidenspeech van Chris Stoffer (SGP) is niet anders dan vrijmetselarij.

Het Westen laat geen kans onbenut om Rusland te demoniseren.

De rationele GAvdB-wedergeboorte is geen wonder, maar de ware wedergeboorte wel.

Jakob was reeds een kind van God in de moederschoot.

Vrouwen aan de top.

Afstervingsleer van de oude mens komt rechtstreeks uit het Vaticaan.

Maria stond nog aan de verkeerde kant met haar lofzang en de rechtvaardige Jozef was een blote wetsbetrachter volgens ds. W.G. Roos (HHK).

Huijgeriaanse vervalsing van de Schrift inzake de vrouw in de politiek.

De 'Staatkundig Gereformeerde' Paula (SGP) in Amsterdam.

De vlerkenstreek van Mr. D. J. H. van Dijk (SGP).

ChristenUnie-voorman en dochters worden geÔnspireerd door de rockband U2.

DaniŽl wordt voor de Bijbels genormeerde politieke kar gespannen door Dick Both (SGP).

CGK zelf geheel tuchtwaardig en niet alleen ds. L.W. van der Meij.

Artikelen 2017:

'Trou moet blijcken' volgens Peter Schalk (SGP)

Mars voor het leven of een mars ter helle?

Nieuwe Europese betaalwet PSD2.

Kroonbede 2017 is een oecumenische bašlsdienst.

De geloofstaal van de Kerk is volkomen tegengesteld aan de tatoeagetaal van dominee Hofland en consorten.

Ds. L.M. Jongejan (HHK) wordt PKN-er en openbaart zich als huurling.

RD-Theologenblogger Rob van Houwelingen is een grote Schriftcriticus met zijn 'Zwijg niet over de zwijgteksten' blog.

De spiegel van Guido de BrŤs volgens SGP-er J. Schippers.

De worstelingen van twee professoren met de grote vragen van schepping en evolutie.

Rapper Jebroer en het lied 'kind van de duivel'.

ChristenUnie en de rockband U2.

Ds. L.H. Oosten (PKN) geridderd en tot de adelstand der verdiensten verheven.

Klimaatverandering is een religie (artikel van Wierd Duk in het Algemeen Dagblad).

Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte in vrijheid verbonden met valse religies en levensbeschouwingen.

De kunzten van dr. Abraham Jacob Kunz.

Het verroeste evangelie van dr. Gert-Jan Roest (CGK).

VS en EU spelen dubieuze rol bij ontwrichting OekraÔne (Drs. Marie-ThťrŤse ter Haar en prof. Karel van Wolferen).

Mannen- en vrouwenbijbel zijn duivelse vruchten van de Stichting Herziene Statenvertaling.

'The Passion' is een goddeloos evenement door goddelozen georganiseerd. Galaten 1:8-9 is op een ieder van toepassing die hieraan meewerkt.

SGP en CU zijn anti-christelijk: Wijk af van dezulken!

'Bewaar het pand' in CGK verloochent het pand!

Manifest over klimaat is een huis van de spinnekop en een gebroken rietstaf.

De HEERE laat de Zijnen niet in de zonde van zelfdoding (met of zonder voorbedachten rade) sterven!

De 'kies elkaar' oproep van SGP-leider Van der Staaij voor homo en hetero.

Het manifest van de SGP is niet anders dan een anti-christelijk gedrocht en niet meer dan symptoombestrijding.

Rechtsgelijkheid is rechtsverkrachting (W. van Leeuwen).

Artikelen 2016:

Het nieuwe verkiezingsprogramma van de SGP (2017-2021)

Bidden voor de paus?

Visie van diverse predikanten op echtscheiding en hertrouwen getoetst aan de Heilige Schrift.

Homobossen en zelfmoordhulp tonen NeÍrlands verval (decadentie).

Clinton en Trump.

De canon van Bart Jan Spruyt is een ijdele kunst.

Ds. G. de Fijter (PKN) leidt een nationale synodale homobeweging.

Professor doctor Van Vlastuin (HHK) heeft boter op zijn hoofd.

De hervormde visie van dr. P. de Vries.

Nota SGP is contradictio in terminis.

Nieuwe duivelse stichting Hart van homo's.

Kommerie (HHK) en zijn leer ingezegend en de handen opgelegd.

De politiek van de SGP en CU zijn voorzichtige verdragen met de hel.

Onware beschuldigingen volgens ds. G.A. van den Brink.

De zondagswet van 1953: het kwade wordt nu goed geheten.

De bundel 'Weerklank' is niet anders dan een wanklank.

Verklaring PKN over Luther neemt de eer van elkander.

Stichting Jijdaar start nieuwe serie lezingen popmuziek.

GG-homo Frederik Geurtzen en zijn oproep tot een nadere doordenking van homoseksualiteit.

Homovisie ds. C.G. Vreugdenhil (GG) in het Refohomo Dagblad is helemaal niet Bijbels.

Associatieverdrag EU-OekraÔne heeft geen Bijbelse grond en is een opstap voor EU-lidmaatschap.

De "Huppakee, weg" barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed.

Het beroepingswerk op kerktijden.nl is in strijd met Gods Woord.

Wat hebben SGP-columns in Terdege en Zwarte Piet gemeen?

Het WI-orakel van de SGP denkt de PVV tot de orde te moeten roepen (de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet).

Artikelen 2015:

Terdege homo-propaganda.

Turkije en IS of beter gezegd: TurkIStan.

Klimaatverandering van alle tijden, aldus Wim Eradus in het RD (28-11-2015). De dolkstoot voor de Al Gore klimaatreligie.

De integere politiek samengevat in de vijf spreuken van SGP-leider Van der Staaij.

Welkom in de PKN, in de ware kerk (?)

Stichtelijke heilzame raad aan het verenigde Nederland: Onder Gods drukkende oordelen (Pieter Boddaert, 1747).

Het RD is een positief-christelijke-roomse-homokrant geworden.

Ondernemer uit Drachten onder vuur om afwijziging homoseksuele stagiair.

Het shopverbod van de SGP-fractievoorzitter in Ede.

Rusland speelt een heel slim spel in SyriŽ (Michiel Klinkhamer). Eindelijk eens een artikel in het RD die de handelswijze van de VS (en haar slaafse volgelingen zoals Nederland) ten aanzien van Rusland blootlegt.

De algemene beschouwingen in de Tweede Kamer van 2015.

Huijgeriaans advies om aan de slag te gaan met de pauselijke encycliek.

Publicaties van ds. G.A. van den Brink (HHK) zwanger van de veronderstelde wedergeboorte, het arminianisme en de rede.

'Geen nee tegen homoseksualiteit zonder ja' is niet anders dan een homoseksuele PKN-beerput.

Hersteld Hervormde Aflaathandel (HHA).

Het nadenken over het geloof door ds. W.J. van den Brink (HHK).

Gewetensvrijheid nog geen godsdienstvrijheid (dr. C.P. Polderman).

De oude (natuurlijke) mens en de nieuwe (geestelijke) mens.

De 'prof. G. van den Brink'-lijn van geleide evolutie is niet anders dan verkrachting van de Bijbel.

De belijdenispraktijk van ds. C.J. Meeuse (GG).

Het nieuwe boek van ds. A. Kort over het rechtvaardigend geloof.

Het advies van Peter Schalk om de stempas te gebruiken als onderdeel van de geestelijke strijd.

De Acte van Verlatinghe (1581) gebruikt door Bart Jan Spruyt als propaganda voor de algemene vrijheid van godsdienst.

De hardliner en homoseksualiteit, n.a.v. twee artikelen van ds. H. Zweistra (HHK).

Kun je binnen een kerkelijke gemeente of kerkverband verkeren?

Artikelen 2014:

'Verantwoord geloof' geen Christelijke Apologetiek maar arminiaans-rooms gedrocht.

De door het Reisjes Dagblad verzorgde Arke-reis lezing van ds. Belder.

De waarheid over vaccinaties en immuniteit.

Raadsleden SGP-Bodegraven steunen duivels besluit.

Ds. Piere du Moulin, een talentvol hugenotenprediker in de strijd.

10 jaar PKN-Bašl - eenheid in de verscheidenheid van de leugen.

Europa moet wakker worden (Karel van Wolferen).

Gruwelijke SGP kamervragen m.b.t. de Levenseindekliniek.

Rampenonderzoek MH17 niet gediend met complottheorieŽn volgens de hoofdredactie van het RD.

Openbare bestraffing en verborgen liefde.

De lagen van dr. P. de Vries (HHK).

Boetedag 2014.

De 'coming out' van ds. D. Burggraaf (HHK) - vervolgartikel.

De 'coming out' van ds. D. Burggraaf (HHK).

De Hersteld Hervormde aanval op het Bijbels getuigenis van ds. A.T. van Andel.

RD-spotboef Addy de Jong verlaagt Gods Woord tot 'woorden die op papier staan'.

Bid- en boetedag 2014. Predikatie van Th. van der Groe n.a.v. Psalm 119:126.

Christelijke prostitutie bepleit door CU en SGP door leeftijdsgrens van 21 jaar.

Samenspraak over de sabbat (overgenomen uit: De Schepping door D. Schot, 1979).

Het Wartburg College helpt mee aan het doorstarten van het islamitische instituut Ibn Ghaldoun.

Het pastoraal gezinsmagazine "Om Sions Wil". Verbonden in belijden?

Is de SGP goed bezig? (een beschouwing van doctor B.J. Spruyt).

Artikelen 2013:

Homo-besluit Christelijk Gereformeerde Kerken op synode in 2013.

De uitdrukking "Minder zonden doen, groter zondaar worden."

Stalenkerk en hun onbijbelse actie "strijd tegen lijden".

Synode van de CGK als bindmiddel tussen PKN en HHK.

De Wachter Sions neemt Gods Woord in de tang.

Ontmoetingsdag op 'ark van Noach', ofwel de commerciŽle toverboot.

SGP-vrouw Lilian Janse gaat ervoor na goedkeuring door de kiesvereniging Vlissingen.

Het complot van Hassan Rohani en de betoverende berichtgeving in het RD.

De toekomst van de gereformeerde gezindte.

Het complot van dr. A. Huijgen.

Cheider en Gods eer.

Troonswisseling.

Rome, het RD en de SGP.

Artikelen 2012:

SGP zetelwinst bij wijzing vrouwenstandpunt volgens ds. W. Visscher.

SGP avonturisme.

Ds K. Hoefnagel (CGK) over de oude en de nieuwe mens in een lezing over John Kershaw.

Studiedag RefoAnders 2012 en lezing dominee Kieviet(CGK).

Lezing over het leven van John Warburton.

SGP(J) in aanbidding voor Rutte. Lees het commentaar op "De Rokende Vlaswiek".

De SGP op de ark.

Spruyt, de papist, beweert in een artikel in het Rooms Dagblad dat er meer is wat bindt dan wat scheidt tussen protestanten en roomsen.

Christen heeft de wijsheid niet in pacht volgens het RD.

Boerkaverbod en het RD commentaar.

Maarten Luther over de kinderdoop.

Artikelen 2011:

Het burgerlijk huwelijk denigreren tot een formaliteit.

Pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67 jaar. Wat is de werkelijke reden, die men niet wil zien?

De Herziene Staten Vertaling (HSV) beoordeelt door ds. W. Pieters en ds. A.P. Muilwijk.

Meditatie "Verandering is nog geen vernieuwing" van ds. P. Blok (overgenomen uit StandVastig, Maart 2011).

Meditatie "Horende doven" van ds. Tj. de Jong (overgenomen uit StandVastig, Maart 2011).

Het leven en sterven van Justus Vermeer (door ds. G. Bijkerk te Driedorp).

Ds. H. Oussoren (IJsselmuiden- Grafhorst) 25 jaar predikant.

Toespraak van ds. D.C. Flapper op de Balkan zendingsdag 2011. Zijn er nog lastdragers?

Van GelreDome naar Hellenbroek volgens dr. S.D. Post in het RD.

Republiek Amsterdam en republiek Staphorst volgens de RD redaktie.

De onbijbelse visie van homo-organisatie RefoAnders uitgestald via het RD podium.

Citaat uit het boek "Een waar geloof" van A.W. Pink.

De HSV, een duidelijk NEE moet klinken!

Artikelen 2010:

Stichting Jijdaar en haar werkwijze (vervolg op eerdere popmuziek avonden)

Preekfragment uit "De wegbereidende prediking van Johannes de Doper 1" van G.P.P. Burggraaf (19 december 2010).

Kerstsuites zijn onmisbaar volgens Everhard Zwart.

De Herziene Staten Vertaling bezien in het licht van besluiten van de Dordtse Synode uit 1618-1619.

"Gescheurde hemelen", meditatie van wijlen ds. L. Vroegindeweij.

Doe niet mee aan sinterklaasfeest.

Interview met Prof. Hans Jansen: "islam in Midden-Oosten actief in verbreiding jodenhaat". Artikel is overgenomen uit "Zicht", studieblad voor Gereformeerd zicht op politiek en maatschappij, september 2006.

"Beeld van de doop", ds. J. Roos.

"De weg naar een geestelijke trouwdag", ds. M. van Beek.

"Philpots protest tegen rome", overgenomen uit "In het Spoor" van oktober 2010.

Meditatie "Vreemdeling" van ds. D.C. Flapper.

Blasfemisch persbericht RefoAnders.

"Leest gij uw Bijbel?", overgenomen uit de Katwijkse kerkbode van januari 2003 van de hand van ds. A. Vlietstra.

"Ds. Oomius en zijn 'Muhammedisdom'", overgenomen uit "In het Spoor" van juli 2010.

Psalmen en enige gezangen met of zonder noten.

De arend en zijn broedsel.

De droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt, en het misverstaan hiervan.

Bidden om het verlies van Oranje?

Staande ovatie voor Van der Vlies (SGP).

Vraag en reactie over stemmen op de SGP.

"Onverdiend bevrijd van een zwaar juk", overgenomen uit "In het Spoor" van mei 2010.

"De dienstweigeraar", overgenomen uit "StandVastig" van maart 2010.

Actiecomitť voor SGP of bekering?

Stichting Opwekking bestaat 50 jaar.

Meditatie "Heere, gedenk mijner... (Lukas 23:42m)" van ds. E. Veenema.

Meditatie "De open poort" van Dionisius Bouman.

Calvijn en de overheid, overgenomen uit "In het Spoor" van december 2009.

Meditatie "Open grenzen" van ds J.D. Heikamp uit "In het Spoor" van december 2009.

Artikelen 2009:

Wachtwoord der hervormers - ds. R.M. McCheyne (1813-1843)

L.J. van Valen over het voorbereidende werk in Terdege interview

De VBOK heult met de satan

31 oktober - Hervormingsdag

Graaf Jan van Nassau en het ambt van de overheid

Integrale tekst van de toespraak van Prime Minister Benjamin Netanyahu voor de VN op 24/09/2009

Reactie op hoodredactioneel commentaar van het Reformatorisch Dagblad van 23/9/2009 inzake IsraŽl en de Palestijnen

Het laatste pastoraat aan een stervende door SamuŽl Rutherford

De regel der dankbaarheid bij Calvijn

De regel der dankbaarheid bij Luther en Huntington

Kinderdoop of volwassendoop? (n.a.v. RD artikel)

Gedrag in de eredienst en ... (n.a.v. artikel Veluwse Kerkbode)

Westenwind bij Elsrock (n.a.v. RD artikel)

Godsdienst zonder Christus kennis (ds. W. Huntington)

Geen berouw zonder geloof (ds. W. Huntington)

Levensheiliging, gave (en opgave?)

Verklaring van wetenschappers en godsdienstigen over God als Schepper

De HHJO kan beter opgeheven worden

De Wigtown martelaren

Artikel uit "In het Spoor" over de Europese verkiezingen en de bezwaren hiertegen

Is de kinderdoop Bijbels? Een tweede artikel met veel citaten van oude kerkvaders uit de Vroege Kerk

De Sinterklaas Koppelaar

Het afleggen van belijdenis des geloofs

Een wŠre reformatie, in de lijn van Calvijn, Kohlbrugge

Storm in Stavenisse, overgenomen uit "Een lied op de Sabbatdag" van de Ned. Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging

Goddeloze visie SGP-Jongeren over Jeruzalem en een Palestijnse staat

De Knevelse EO-visie op de Heilige Schrift

Het EO-lidmaatschap

Vuurwerk

Artikelen 2008:

Verklaring van ds. Th. van der Groe over de Heidelbergse Catechismus, Zondag 44, en hoe gewichtig deze is heden ten dage!

De nuancering van "Zalig worden is alleen uit genade, de mens hoeft daar niets voor te doen." door een HHK-kandidaat met een beroep op Witsius

Homofiele gerichtheid en praxis

De betovering door de leer van Arminius

De Commissie Bakker en de arbeidsparticipatie

EO-Jongerendag 2008

HHJO Conferentie in Almen

De tijdgelovige

De Christen gelovige

De islamvisie van dr. H. van den Belt

Het vrouwenkiesrecht in de Kerk is een eerste stap naar het modernisme

Stichting Jijdaar en haar werkwijze

De Herziene Staten Vertaling en Psalm 19:2

Is de PKN de ware kerk in Nederland?

Artikelen 2007:

Oproep tot waarachtige bekering

De replica van de Ark van Noach

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), wat moeten we ermee?

12 december 2003: een plek in de geschiedenisboekjes of beleving?

Dagboek samengesteld uit meditaties van diverse predikanten (incl. dagoverzicht)

Rechtvaardiging - Toch nog overeenstemming tussen Luther en de paus?

Is de kinderdoop Bijbels?

Overdenking over 1 Korinthe 13:13 door ds. F. Bakker

Recensie Studiebijbel Oude Testament deel 1 door ds. T.J. de Jong

Onderzoekt de Schriften!